Kalender & Nyheder

 

Nyheder

2023
Juli: 

  • Vandmiljø Randers vil foretage kloakseparering af den sidste del af Fjordbakken. I forbindelse hermed vil vandværket udskifte sit ledningsanlæg i samme område. Nærmere tidsplan oplyses senere.

  • Vandværkets sektionsafspærringsventiler på hovedledningsnettet er efterhånden blevet defekte og skal udskiftes. Dette drejer sig om 6 steder på hovedledningsnettet. Udskiftning af ventiler vil vare 2 – 3 arbejdsdage og der vil blive afbrudt for vandforsyningen i dagtimerne. Forventes udført i august måned. Nærmere tidsplan vil blive oplyst

  • På grund af de skærpede krav i hvidvaskeloven er det ikke længere muligt for vandværket at være Interessentskab. Derfor foreslår bestyrelsen ændring til a.m.b.a. selskab og indkalder til ekstra ordinære generalforsamlinger. Der forventes afholdt 2 ekstra ordinære generalforsamlinger. For vedtægtsændringer på den 1. ekstra ordinære generalforsamling kræves fremmøde af 2/3 af medlemmerne hvilket, vi vurderer, ikke er realistisk. På den 2. ekstra ordinære generalforsamling kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Kalender

  • Ekstra ordinære generalforsamling 26. juli kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus.
  • Ekstra ordinære generalforsamling 9. august kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus.
  • Ordinær generalforsamling afholdes 20. marts 2024 kl. 19.00 i Mellerup forsamlingshus

 

Til forside

Driftinformation

Normal drift.

Sitemap
Print

Kontaktinformation Drift

Mellerup Vandværk

Jan Flemming

Tlf: 30 89 13 81

Mobil: 30 89 13 81

Send en mail

CVR-nr: 17477919

 

Kontaktinformation Økonomi

Mellerup Vandværk

Bavnevej 189
8930 Randers NØ

Tlf: 86 44 10 68

Mobil: 20 82 04 22

Send en mail

CVR-nr: 17477919

Gå til Kontakt, indtast dine oplysninger og vi vil ringe dig op