Kalender & Nyheder

Nyheder

2019

  • Vandværket har i foråret 2019 udarbejdet nyt kontrolprogram i henhold til miljøministeriets nye retningslinjer. Se kontrolprogram under fanen ”VANDET”.

  • Vandværket har i foråret 2019 udarbejdet ny hygiejnefolder til installatører der arbejder på vores drikkevandsforsyning. Folderen kan ses under fanebladet ”Information”.

  • På vandværket har vi her i foråret 2019 renoveret slamtank for filteranlæg og samtidig udvidet dette til dobbelt kapacitet. Renovering og udvidelse sikrer en mere effektiv sedimentering (bundfældning) af fra filtreret materiale. Samtidig er styringen af dette koblet op på vores nye PLC styring.

  • Vandværket er ved at få udskiftet styringer og automatik. Dette omfatter implementering af PLC styring og online overvågning af anlæggets drift samt registrering af udpumpet vand. Samtidig udskiftes Vandværket er ved at få udskiftet styringer og automatik. Dette omfatter implementering af PLC styring og online overvågning af anlæggets drift samt registrering af udpumpet vand. Samtidig udskiftes trykluftsbeholder. Arbejdet afsluttes primo 2019.

  • Takstblad for 2019 kan du finde under fanen ”takstblad”.

  • Vandværket holdt generalforsamlingen d. 13. marts 2019. Der var genvalg på alle poster (se under fanen ”Information” – kontaktoplysninger.

  • Vandspild fra ledningsnettet var i 2018 på 4 %. Vandspildet opgøres som forskellen mellem vores hovedmåler og summen af forbrugernes målere. Vandspild under 10 % betragtes normalt som acceptabel i forhold til afgiftsbestemmelser. Så vores ledningsnet er p.t. i fin stand. Vi fortsætter den løbende lokalisering af evt. utætte ledninger, både vandværkets egne ledninger og forbrugernes egne jordledninger (fra stophane til måler). Dette kommer til at berøre forbrugerne, hvis det konstateres, at forbrugernes egne jordledning er udført af stålrør. Der vil blive stillet krav om udskiftning af disse jordledninger af stålrør til PE rør for sikring mod vandspild og det er på forbrugerens egen regning

  • Vandmålere: Næste udskiftning bliver i 2020 /2021, hvor vi forventer at gå over til fjernaflæste målere. Da dette er en dyrere løsning, skal der forventes en mindre stigning på målerlejen.

  • Vandværket fik i februar 2016 fået udført TV inspektion af vores 2råvandsboringer for at vurdere boringernes tilstand. Undersøgelsen viste, at begge boringer trængte til en renovering. Dette arbejde omfattede total renovering af boringer med nye PVC forerør, dykpumper, rustfri / syrefaste koblingsrør samt filtergrus. Dette arbejde blev afsluttet i 2017 og kostede samlet ca. kr. 250.000 excl. moms

 

2018

 

·        Vandværket er ved at få udskiftet styringer og automatik. Dette omfatter implementering af PLC styring og online overvågning af anlæggets drift samt registrering af udpumpet vand. Samtidig udskiftes trykluftsbeholder. Arbejdet afsluttes primo 2019.

·         Takstblad for 2018 kan du finde under fanen ”takstblad”. 

·         Vandværket holdt generalforsamlingen d. 14. marts 2018. Der var genvalg på alle poster (se under fanen ”Information” – kontaktoplysninger.

·        Vandspild fra ledningsnettet var i 2017 1 %. Vandspildet opgøres som forskellen mellem vores hovedmåler og summen af forbrugernes målere. Vandspild under 10 % betragtes normalt som acceptabel i forhold til afgiftsbestemmelser. Så vores ledningsnet er p.t. i fin stand. Vi fortsætter den løbende lokalisering af evt. utætte ledninger, både vandværkets egne ledninger og forbrugernes egne jordledninger (fra stophane til måler). Dette kommer til at berøre forbrugerne, hvis det konstateres, at forbrugernes egne jordledning er udført af stålrør. Der vil blive stillet krav om udskiftning af disse jordledninger af stålrør til PE rør for sikring mod vandspild og det er på forbrugerens egen regning

·        Vandmålere hos forbrugere samt alle vandværkets hovedmålere er nu udskiftet. Næste udskiftning bliver i 2020 /2021

  • Vandværket fik i februar 2016 fået udført TV inspektion af vores 2råvandsboringer for at vurdere boringernes tilstand. Undersøgelsen viste, at begge boringer trængte til en renovering. Dette arbejde omfattede total renovering af boringer med nye PVC forerør, dykpumper, rustfri / syrefaste koblingsrør samt filtergrus. Dette arbejde blev afsluttet i 2017 og kostede samlet ca. kr. 250.000 excl. moms

Kalender

Generalforsamling afholdes onsdag d. 8. september 2021 kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus - Dagsorden iht. vedtægter (se vedtægter under information).

Til forside

Driftinformation

Normal drift.

Sitemap
Print

Kontaktinformation Drift

Mellerup Vandværk

Jan Flemming

Tlf: 30 89 13 81

Mobil: 30 89 13 81

Send en mail

CVR-nr: 17477919

 

Kontaktinformation Økonomi

Mellerup Vandværk

Bavnevej 189
8930 Randers NØ

Tlf: 86 44 10 68

Mobil: 20 82 04 22

Send en mail

CVR-nr: 17477919

Gå til Kontakt, indtast dine oplysninger og vi vil ringe dig op