Kalender & Nyheder

 

Nyheder

2022

 • Vandværket holdt generalforsamlingen d. 16. marts 2022. Der var genvalg på alle poster (se under fanen ”Information” – kontaktoplysninger.
   
  Regnskab ser fint ud med overskud på kr. 191.000 og en likvid beholdning på kr. 756.000.
   
  At overskuddet er så stort, skyldes primært at flere vedligeholdelsesarbejder er udskudt til 2022.
   
  Af den likvide beholdning er afsat et større beløb til udskiftning af målere samt udskiftning af ledningsnet når der skal separat kloakeres på Fjordbakken.
 • Takstblad for 2022 kan du finde under fanen ”takstblad”.
 • Vandværket udskifter i 2022 alle afregningsmålere hos forbrugerne. Du vil blive adviseret af vvs installatøren, når det bliver din tur.
   
 • Vandværkets benchmark for 2021 med øvrige vandværket i Danmark viser:
  - Vandspild Mellerup Vandværk ca. 3,5%. Gennemsnit DK 6,42%
  - Elforbrug Mellerup Vandværk pr. leveret m³ vand ca. 0,44 KWh/m³.
    Gennemsnit DK 0,76 KWh/m³.

  Som det ses, ligger vi rigtigt flot.
   
 • Vandkvaliteten har gennem 2021 set fin ud. Se detaljerede analyse resultater under fanen ”Vandet” og punktet vandprøver.
   
 • I 2021 afregnede vi 30.873 m³ vand hos forbrugerne. En stigning på ca. 10%. Måske fordi flere har været hjemme under Corona nedlukningen.
   
 • Vandspild fra ledningsnettet var i 2021 på ca. 3,5 %. Vandspildet opgøres som forskellen mellem vores hovedmåler og summen af forbrugernes målere.  Vandspild under 10 % betragtes normalt som acceptabel i forhold til afgiftsbestemmelser. Så vores ledningsnet er p.t. i fin stand.
   
  Vi overvåger løbende vandspildet og lokaliserer evt. utætte ledninger, både vandværkets egne ledninger og forbrugernes egne jordledninger (fra stophane til måler). Dette kommer til at berøre forbrugerne, hvis det konstateres, at forbrugernes egne jordledning er udført af stålrør. Der vil blive stillet krav om udskiftning af disse jordledninger af stålrør til PE-rør for sikring mod vandspild og det er på forbrugerens egen regning.
   
 • Vandværket er i gang med dialog til boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværket. BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone udlagt omkring almene vandforsyningsboringer. BNBO’et har til hovedformål at styrke beredskab og beskytte indvindingens vandkvalitet imod en bred vifte af forureningskilder, uheld og spild i nærområdet til indvindingsboringen.

 

Kalender

Generalforsamling for 2022 afholdes onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19.00 i Mellerup Forsamlingshus. Dagsorden iht. vedtægter (se vedtægter her)

 

Til forside

Driftinformation

Normal drift.

Sitemap
Print

Kontaktinformation Drift

Mellerup Vandværk

Jan Flemming

Tlf: 30 89 13 81

Mobil: 30 89 13 81

Send en mail

CVR-nr: 17477919

 

Kontaktinformation Økonomi

Mellerup Vandværk

Bavnevej 189
8930 Randers NØ

Tlf: 86 44 10 68

Mobil: 20 82 04 22

Send en mail

CVR-nr: 17477919

Gå til Kontakt, indtast dine oplysninger og vi vil ringe dig op