Vandkvalitet

IS Mellerup Vandværk er lige som alle andre vandværker pålagt at føre kontrol med drikkevandskvaliteten.

Miljøstyrelsen har fastsat kontrolomfanget i forhold til hvor meget vand der leveres fra vandværket til forbrugerne.


Dette giver følgende kontrolprogram:

 

Kontroltype Kontrolomfang Kontrolhyppighed
Begrænset kontrol på ledningsnettet Undersøgelse af drikkevandet for enkelte kemiske og bakteriologiske parametre. 2 om året
Udvidet kontrol på vandværket Undersøgelse af drikkevandet ved afgang fra vandværket for en lang række kemiske og baktiologiske parametre, pesticider og organiske mikroforureninger. 1 gang om året
Normal kontrol på vandværket Undersøgelse af drikkevandet for enkelte kemiske og bakteriologiske parametre. 1 gang årligt
Kontrol med organisk mikro forurening Undersøgelse af drikkevandet for enkelte kemiske, bakteriologiske parametre og pesticider Hvert andet år
Boringskontrol Undersøgelse af grundvandet ved hver enkelt boring for en række kemiske og bakteriologiske parameter, tungmetaller, pesticider og organiske mikroforureninger. Hver boring kontrolle-res hvert 4 år.

 

Der gøres opmærksom på at nedenstående målinger ikke er en måling fra Mellerup Vandværk. Det er kun et eksempel for at vise, hvordan en kontrol kan se ud, og hvad nogle af punkterne betyder.

 

Parameter Målt værdi Højst tilladt værdi Bemærkning
Temperatur 11,7 celcius 12 celcius

Drikkevand bør have en temperatur under 12 C for at have en frisk smag

pH værdi 7,7 Ingen pH værdi er udtryk for vandets surhedsgrad
Hårdhed, total 13 Ingen Vandet er middelhårdt
0 - 8 C dH blødt
8 - 12 C dH middelhårdt
12 - 18 C temmeligt hårdt
18 - 30 dH hårdt
Jern 0,030 mg/l 0,20 mg/l

Højt indhold af jern kan medføre uklart vand og misfarvninger af sanitære installationer.

Ilt 9,7 mg/l o² Vandets iltindhold er med til at give vandet en frisk smag, iltindholdet bør være større end 5 mg/l
Coliforme bakterier < 1/100 ml 0 Coliforme bakterier er en indikation for, at vandet kan være bakteriologisk forurenet.
Kimtal ved 22 grader < 1/ ml 200 Indhold af kim ved 22 C kan indikere forurening fra
Pesticider Der er ikke fundet
pesticider i vandet
0,5 mcg/l
0,1 mcg/l for et
enkelt stof
Vandet er undersøgt for indhold af 24 forskellige pesticider.

Til forside

Driftinformation

Normal drift.

Sitemap
Print

Kontaktinformation Drift

Mellerup Vandværk

Jan Flemming

Tlf: 30 89 13 81

Mobil: 30 89 13 81

Send en mail

CVR-nr: 17477919

 

Kontaktinformation Økonomi

Mellerup Vandværk

Bavnevej 189
8930 Randers NØ

Tlf: 86 44 10 68

Mobil: 20 82 04 22

Send en mail

CVR-nr: 17477919

Gå til Kontakt, indtast dine oplysninger og vi vil ringe dig op